Belastingvoordeel voor particulieren

Stucadoorwerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vallen sinds september 2009 onder het 6% BTW-tarief. Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op stucadoorwerkzaamheden aan huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren wordt bewoond. Hierdoor heeft u als particulier een belastingsvoordeel. Stucadoorwerkzaamheden van bedrijfsgebouwen en ruimtes blijven belast met het 21% BTW-tarief.

Beoordeling bouwjaar woning

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar, kijken wij naar de begindatum van het bouwjaar van de woning. Deze informatie verkrijgen wij bij de gemeentelijke administratie en de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar. Dan komt u in aanmerking voor het BTW-tarief van 6%. De stukadoor moet, om dit tarief te kunnen toepassen, in het bezit zin van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever, dat de woning ouder is dan 2 jaar.